czwartek, 13 kwietnia 2017

WYKROJE ODZIEŻOWE - SZYCIE - SEWING PATTERNSEvery day we try to improve our product:

- if you have any comments - questions or suggestions - write boldly.

Our products are designed for the industry - when it comes to the retail market - we will continue to refine the instructions - for those who are just beginning to sew and beginners.
-------------------------------------------------- --------------------
Each form is packed separately in a box,
Lining is printed on separate paper, basic fabric - separately.

How to use paper?
- iron must be warmly warm - max 2 dots - cotton temperature - the paper is only lightly glued to the fabric - just warm up on the edges alone.
- For the first time, it is best to use a sample of paper that is attached to each order.
- You can not destroy the fabric either - or the floor or table we work on.

Best Regards !


Some models - especially blown dresses - can occupy the whole table - or a large floor area.
How to deal with form with little space available?

There is advice.
Fold the fabric in half - along the length.
Then just cut the pieces between themselves and each one - which is entirely as a single - fold in half. Remember to put these parts on the folded fabric! And next items - put only once - ie sleeve.
It is not worth cutting the mold after Lini before cutting with fabric -
THIS IS waste of TIME:
And you will do it more accurately if you cut the already-laid form.

This will ease the case.
P.S
We will try to make a litlle  movie.------------------------------------------------------------------------------------------

Każdego dnia staramy się usprawnić nasz produkt :

- jeśli macie jakieś uwagi - pytania bądź propozycje - piszcie śmiało.


Nasze produkty są przeznaczone dla przemysłu - jeśli chodzi o rynek detaliczny - będziemy ciągle dopracowywać instrukcje - dla osób które dopiero zaczynają przygodę z szyciem i są początkujące.
----------------------------------------------------------------------
Każda forma zapakowana jest osobno w pudełeczko,
podszewki są wydrukowane na osobnym papierze, tkanina zasadnicza - osobno.

Jak korzystać z papieru ?
- żelazko musi być LEKKO ciepłe - maxymalnie 2 kropka - temperatura do bawełny- papier ma zaledwie lekko przywrzeć do tkaniny -wystarczy nagrzać po samych brzegach po brzegach.
- za pierwszym razem najlepiej korzystać z próbki papieru, która jest dołączona do każdego zamówienia. 
- nie można w ten sposób zniszczyć ani tkaniny - ani tym bardziej podłogi, czy stołu na którym pracujemy.

pozdrawiamy ! 


Niektóre modele - szczególnie rozkloszowanych sukienek - mogą zająć cały stół - lub dużą powierzchnię podłogi.
Jak sobie poradzić z formą mając do dyspozycji niewiele miejsca?

Jest na to rada.
Złóż tkaninę na pół - po długości.
Potem tylko porozcinaj elementy między sobą i każdy z nich - który jest w całości jako pojedynczy - złóż na pół .Pamiętaj aby takie części układać na złożeniu tkaniny ! a kolejne elementy- połozyć już tylko raz - czyli np rękaw.
Nie warto wycinać formy po Lini przed krojeniem z tkaniny- 
TO STRATA CZASU :
a zrobisz to precyzyjniej jeśli będziesz ciąć już naklejoną formę.

To ułatwi sprawę.
P.S
Postaramy się o jakiś filmik.


wykroje odzieżowe
A teraz kończymy nowy model sukienki kopertowej - będzie świetna ! :)
rudy materiał

#szyjemy #szycie #wykroje #thecostiumer #sewinblog#imademyclothes #szycienamaszynie #